Logo

Företaget

Efter att ha varit verksam som skogsentreprenör och lärare i svenska på Volkshochschule i Tyskland i sju år flyttade jag 1987 tillbaka till Sverige och grundade Översättningsbyrå Humlan AB, men då med huvudinriktning på grossistförsäljning av miljövänliga pappersartiklar. Samtidigt drev jag Sveriges då troligen enda privatägda butik för miljövänliga produkter. År 1994 sålde jag grossistverksamheten och stängde butiken. Därefter fick jag möjlighet att under en tid utbilda miljöansvariga personer på ett antal livsmedelsbutiker.Sedan började jag i allt större omfattning nyttja mina från tiden i Tyskland erövrade språkkunskaper och kontakter genom att bland annat ge svenska företag service rörande det tyska språket och den tyska marknaden. Det rörde sig då om att presentera produkter och närvara på mässor i Tyskland, tolka, ringa telefonsamtal, författa och översätta brev med mera.Genombrottsåret för översättningstjänster var 1998. Sedan dess drivs dessa båda verksamheter, det vill säga översättning och företagsservice, från kontoret utanför Sundsvall. Nu har jag viktat ned resandet för att istället översätta och korrekturläsa den mesta tiden.Alla de texter som kräver andra språkkombinationer än jag själv klarar av, sänder jag till professionella kollegor med många års erfarenhet runt om i världen. Viktigt att betona är att vi alla översätter till vårt eget modersmål. Endast då kan en text bli bra. Med något enstaka undantag bor alla översättarna i ett land, där målspråket talas, vilket är viktigt för att språket ska kunna upprätthållas på ett bra sätt.Tack vare låga omkostnader, bland annat genom att ha kontoret hemma i villan, kan de företagsrelaterade utgifterna hållas nere. Bli därför inte förvånad om jag lämnar det bästa priset vid en offertförfrågan.Ante Carlsson