Logo

Datahantering, GDPR

Insamling, lagring och radering av data

De enda uppgifter som samlas in och lagras är sådana som behövs för att kunna kommunicera med kunder och översättare, främst namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det förekommer inga personuppgifter i form av religion, sexualitet, sjukdom med mera.Nästan alla kunder är företag. För det fåtalet privatkunder som finns gäller att, om man har beställt eller begärt offert för en översättning, har man enligt GDPR givit sitt samtycke till att Översättningsbyrå Humlan AB lagrar uppgifterna som i vissa fall även kan inkludera personnumret.Säkerhetsåtgärder

De säkerhetsåtgärder som finns är antivirusprogram, dataprogram och brandvägg, samtliga uppdaterade, samt separat inloggning för att komma in i datorerna.Spridning av data

Den insamlade och lagrade datan enligt ovan stannar på Översättningsbyrå Humlan AB. Inga uppgifter används på annat sätt än ovan och inga säljs eller på annat sätt sprids till tredje part.Ansvarig för personuppgifterna

Önskar man få sina data raderade eller korrigerade, kan man kontakta den ansvarige på Översättningsbyrå Humlan AB på ante@oversattningsbyra.se. Då kommer de uppgifter som är möjliga att radera utifrån den rådande lagstiftningen att raderas.