Logo

Översättning

Alla översättningar från tyska, danska och norska till svenska görs här på kontoret. Övriga språkkombinationer utförs av andra översättare på deras hemorter. Ett av de viktigaste kraven som ställs på dessa översättare är att de har målspråket, det vill säga det språk som en text ska översättas till, som modersmål. Tillsammans med andra krav, bland annat att de helst ska bo i ett land där målspråket talas, borgar det för ett bra resultat.De vanligaste uppdragen är sådana som inte kräver auktoriserade översättare, men det går lika bra att beställa översättning av betyg, pass, intyg, domslut och andra texter som kräver det.Översättningarna lämnas i hög kvalitet, med stor leveranssäkerhet och med absolut sekretess. Inte ens nya kunder som önskar referenser får sådana. Här ska man som kund vara säker på att ingen information sprids.Den mest lämpade översättaren, med mycket goda kunskaper och stor erfarenhet i det aktuella ämnet, väljs ut för det specifika uppdraget och leveransen sker vid utlovad tidpunkt. Därför är din text i goda händer!Även om Översättningsbyrå Humlan AB lämnar det lägsta priset i en offert, kan det förhålla sig på det viset att samma översättare anlitas, som det företag gör, som lämnar det högsta priset. Detta är möjligt, tack vare låga omkostnader, då kontoret finns hemma i villan.