Företagshjälp

Sedan 1994 har Översättningsbyrå Humlan AB hjälpt svenska företag att etablera och underhålla affärskontakter på den tyskspråkiga marknaden och omvänt på den svenska marknaden. Uppgifterna varierar naturligtvis från företag till företag. Det kan till exempel röra sig om att ringa ett telefonsamtal för att reda ut ett missförstånd eller sätta upp och översätta några affärsbrev. Även tolkning, produktpresentationer och närvaro vid mässor har förekommit under åren. Kontakta oss om du behöver hjälp med liknande uppgifter, eller om du vill ha ett bollplank, om du har kört fast. Kanske finner vi en lösning tillsammans.