Översättning

Alla översättningar från tyska, danska, norska och engelska till svenska görs på vårt kontor. Alla övriga språkkombinationer utförs av andra översättare på deras hemorter. Ett av de viktigaste kraven som ställs på dem är att de har målspråket, det vill säga det språk som en text ska översättas till, som modersmål. Tillsammans med andra krav, bland annat att de ska bo i ett land där målspråket talas, borgar det för ett bra resultat.

Det finns två typer av översättare:

  • Auktoriserade, det vill säga sådana som har rätt att genom en stämpel intyga att texten är perfekt översatt. De översätter exempelvis betyg, pass, körkort, intyg och domslut.
  • Icke auktoriserade, det vill säga alla andra översättare. Nästan alla våra texter utförs av den här typen av översättare. Vi arbetar enbart med översättare med lång erfarenhet och som levererar en bra kvalitet vid överenskommen tidpunkt.

Översättningarna lämnas i hög kvalitet, med stor leveranssäkerhet och med absolut sekretess. Inte ens nya kunder som önskar referenser får sådana. Här ska du som kund känna dig säker på att ingen information sprids.

Varken Översättningsbyrå Humlan AB eller de anlitade kollegorna i andra länder har alla programvaror och maskinvaror som krävs för att vara kompletta på marknaden, men det är heller inget som vi eftersträvar. Den som vill erbjuda allt får automatiskt högre omkostnader, vilket du som kund får betala. Vi vill i stället erbjuda våra kunder nästan all service till ett bra pris.

Den mest lämpade översättaren, med mycket goda kunskaper och stor erfarenhet i det aktuella ämnet, väljs ut för ditt specifika uppdrag och leveransen sker vid utlovad tidpunkt. Därför är din text i goda händer.