Korrekturläsning

En måltext får inte se översatt ut, utan den ska se ut som att den har skrivits direkt på det aktuella målspråket. Därför har alla av Översättningsbyrå Humlan AB anlitade korrekturläsare målspråket som modersmål. Endast då kan nyanserna i språket komma fram.

Vi ställer samma krav på korrekturläsarna som på översättarna, det vill säga att de har målspråket som modersmål, att de har flera års erfarenhet och att de bor i ett land där målspråket talas. Du kan därför vara säker på att resultatet håller en hög kvalitet.